Vilka är då mina erfarenheter som copywriter?

Jag tillhör Sveriges elit när det gäller konsumenttävlingar,

där det gäller att skriva vassa motiveringar och slogans.

Min blygsamhet förbjuder mig att tala om hur mycket jag vunnit,

men den största vinsten är på 200 000:- från Det Bästa.

Där beskrev jag begreppet lycka med 50 ord och fick uppleva det.

Även i Aftonbladets nu nerlagda "Bubblan" deltog jag med stor framgång.

Jag har skrivit ett antal artiklar för Skåneidrotten och Nya Sportmagazinet.

Under min praktik gjorde skarpa uppdrag åt byråerna Thorn och Pyramid i Hbg.

Globograf AB, Broschyrmakarna, Jergo AB och VBT Entrepenad AB

är några av de kunder jag utför uppdrag åt.

Löfbergs Lilas nya kaffe "Magnifika" är det jag som har "döpt".

 

En del av mina verk finns på internet, andra har jag bara i fysiska exemplar.

Här är några exempel där jag skrivit texten:

 

Annons för Jägarkalendern