För tillfället bedriver jag ingen verksamhet
men du når mig genom att
mejla på:

bernt@ordbrunnen.se

eller genom att ringa: 0723-691019

Välkommen till Ordbrunnen.se
- en aldrig sinande källa av ord.

Med vänliga hälsningar

Bernt Karlsson
Sandgårdsvägen 39
266 53 Vejbystrand