... men det gäller också att ha en tanke bakom!

Med väl genomtänkta ord lyfter budskapet
och skapar ett genomslag, istället för att likt
ett höstlöv falla platt till marken och förmultna.

Jag förmedlar via text den känsla som du vill
att andra ska uppleva när de läser ditt budskap.
Långa, korta, fyndiga eller myndiga texter.
Alltid anpassade efter dina önskemål och till din målgrupp.
Slogans, säljbrev, artiklar eller text till hemsidan m.m.

Har du behov av en enkel hemsida som inte
kostar en förmögenhet så gör jag den åt dig.

Jag hjälper även till med affärs- och marknadsplaner.